HỆ THỐNG RÚT GỌN LINKS HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

VNURL.TOP là một hệ thống vô cùng đắc lực cho các marketer, hỗ trợ giúp rút gọn link ngắn nhất, đẹp nhất và dễ nhớ nhất. Hơn thế nữa, VNURL.TOP cho phép bạn xem lại dữ liệu thống kê với giao diện trực quan và vô cùng đơn giản.

Marketing with confidence.

Powering

91

Links

Serving

41,752

Clicks

Trusted by

20

Customers

Target. Re-target.

Rút gọn link trang đích để dễ dàng thống kê được khách hàng tiềm năng. Hệ thống VNURL.TOP cho phép bạn gắn Facebook pixel để retarget nhóm khách hàng này sau đó.

Đo lường - Tối ưu hóa

Chia sẻ các liên kết với MXH và đo lường dữ liệu để tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch tiếp thị của bạn. Tiếp cận đối tượng phù hợp với nhu cầu của bạn.

Reach & increase sales. Perfect for sales & marketing

Understanding your users and customers will help you increase your conversion. Our system allows you to track everything. Whether it is the amount of clicks, the country or the referrer, the data is there for you to analyze it.

Target interested users. Powerful tools that work

Our product lets your target your users to better understand their behavior and provide them a better overall experience through smart re-targeting. We provide you many powerful tools to reach them better.

Control on each and everything. Complete control on your links

With our premium membership, you will have complete control on your links. This means you can change the destination anytime you want. Add, change or remove any filters, anytime.

Target Customers

Target your users based on their location and device and redirect them to specialized pages to increase your conversion.

Custom Landing Page

Create a custom landing page to promote your product or service on forefront and engage the user in your marketing campaign.

Overlays

Use our overlay tool to display unobtrusive notifications on the target website. A perfect way to send a message to your customers or run a promotion campaign.

Event Tracking

Add your custom pixel from providers such as Facebook and track events right when they are happening.

Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu?

Hãy bắt đầu chiến dịch Marketing của bạn với công cụ rút gọn links hoàn toàn miễn phí, đầy đủ chức năng quản lý links, dễ dàng theo dõi mọi thứ (Lượt truy cập, thiết bị, quốc gia, mạng xã hội chia sẻ, trình duyệt...).

Register now